09-10-2020 | Woord en Daad concert Kampen

Lydia Kreuger Concerten februari 1, 2020

Locatie: Bovenkerk, Kampen

Meewerkenden:
Ref. jongerenkoor ‘Omnia cum Deo’ – Kampen
o.l.v. Harry Dekker

Mannenzanggroep ‘Sion’ – Katwijk aan Zee